(+48 58) 303 18 78

dostępni pn-pt 9:00-17:00

Dokumenty związane z Obozami i Koloniami

Warunki Uczestnictwa - Wycieczki Szkolne.pdf | pdf 1.2mb

Warunki Uczestnictwa 01.07.2018.pdf | pdf 385kb

Poradnik ABC dla Rodzica Kolonisty.pdf | pdf 1015.7kb

Karta Kwalifikacyjna Uczestnika Obozu_.pdf | pdf 862.2kb

Wniosek do NFZ o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.pdf | pdf 253.1kb

Zasady Wystawiania Faktur od 01.01.2020.pdf | pdf 159kb

Nota korygująca - wzor.pdf | pdf 176.9kb

Nota korygująca - jak wypełniac od 01.03.2016.pdf | pdf 233.2kb

Ogólne dokumenty Biura

Polisa Ubezpieczeniowa Organizatora Turystyki AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. na 2019-2020 rok.pdf | pdf 768kb

Standardowy formularz informacyjny do umów o udział w imprezie turystycznej.pdf | pdf 327.5kb

Ustawa o Imprezach Turystycznych i Powiązanych Usługach Turystycznych.pdf | pdf 952.7kb

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.pdf | pdf 208.6kb

Klauzula informacyjna.pdf | pdf 83.2kb

Zezwolenie na działalność turystyczną.pdf | pdf 545.9kb

Polisa Ubezpieczeniowa Organizatora Turystyki AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. na 2018-2019 rok.pdf pdf 217.6kb.pdf | pdf 276.7kb

OWU RP Umowy krajowe AXA.pdf | pdf 265.4kb

OWU Umowy zagranica AXA.pdf | pdf 317.7kb

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych AXA.pdf | pdf 74.1kb